• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

เข้าร่วมประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2560 สมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดพิษณุโลก

     

    สถานบ่มเพาะวิสาหกิจฯ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2560 สมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2560 ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

268 total views, 1 views today