• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

การฝึกอบรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง

        การฝึกอบรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง (ระยะที่1) โดยมีวัตถุประสงค์สนับสนุนให้หน่วยบ่มเพาะฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้งานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ๆ ในสถาบัน ให้หน่วยบ่มเพาะฯ ในสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นได้ช่วยพัฒนาทักษะเชิงลึกและภูมิปัญญาให้ผู้ประกอบการโครงการ OTOP และทายาทผู้ประกอบการ ในระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.นครสวรรค์

599 total views, 1 views today