• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

 วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.นเรศวร ลงพื้นที่เพื่อพบผู้ประกอบการ OTOP

     วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.นเรศวร ลงพื้นที่เพื่อพบผู้ประกอบการ OTOP เพื่อคัดเลือกเข้าสู่โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ระยะที่ 2 ณ  วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านดอกปีบ และ กลุ่มสมุนไพรมโนราฎร์ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

 

520 total views, 2 views today