• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

จัดกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่เชิงพาณิชย์ภายใต้โครงการเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์

      สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.นเรศวร จัดกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่เชิงพาณิชย์ภายใต้โครงการเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์อุตสาหกรรมเกษตรแปรูปภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 ในระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 ณ ลานกิจกรรมชั้น1 ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาท่าทอง จังหวัดพิษณุโลก

508 total views, 1 views today