• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

บริการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และการทดสอบในห้องปฏิบัติการ

บริการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และการทดสอบในห้องปฏิบัติการ

   สำหรับผู้เข้ารับการบ่มเพาะที่ประสงค์ต้องการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และการทดสอบต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย สามารถติดต่อผ่านทาง NUBIC ซึ่งจะเป็นตัวกลางในการประสานงาน ทั้งในด้านการผลิตสินค้าต้นแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการทดสอบผลิตภัณฑ์

552 total views, 1 views today