• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

บริการด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

บริการด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

   หากผู้เข้ารับการบ่มเพาะต้องการเงินลงทุนในระยะแรกของการดำเนินธุรกิจ NUBIC จะเป็นหน่วยงานกลาง ในการประสานงานกับสถาบันการเงินหรือหน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนทางด้านการเงิน เพื่อหาแหล่งเงินสนับสนุน หรือแหล่งเงินกู้ให้แก่ผู้ประกอบการ ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติขึ้นอยู่กับความพร้อมของธุรกิจ และเงื่อนไขของสถาบันการเงิน หน่วยงานสนับสนุนนั้นๆ

626 total views, 1 views today