• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการบริหารงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง

 

 

โครงสร้างการบริหารงานของสถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

1,576 total views, 1 views today